Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Idei de afaceri de succes şi dezvoltarea
antreprenoriatului în regiunile
Bucureşti-IlfoV şi Sud-Vest Oltenia

Regulament

Înscrierea la concursul de idei de afaceri

Pentru a veni in spijinul grupului tinta, termenul de depunere a dosarelor de finantare se modifica. Noul termen este data de 5 iunie 2015, ora 16.00. Corrigendumul poate fi descarcat de aici

 

Vă atragem atenţia că s-a publicat un Corrigendum la Procedura de organizare a concursului de idei de afaceri, care este accesibil mai jos.

Competiţia de idei de afaceri va fi deschisă publicului larg, nu doar persoanelor din grupul ţintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului în cadrul proiectului “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de succes şi dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia”.

Înscrierea la concursul de idei de afaceri se face prin transmiterea cererilor de finanţare la sediul OTP Consulting Romania, conform instrucţiunilor de mai jos.

Dosarul cererii de finanţare va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

A. Documentele pentru înscrierea în grupul ţintă, respectiv:

1. Actul de identitate în copie, cu menţiunea conform cu originalul, datat şi semnat;

2. Actele de studii şi de calificare în copie, cu menţiunea conform cu originalul, datate şi semnate;

3. Certificat de naştere în copie, cu menţiunea conform cu originalul, datat şi semnat;

4. Certificat de căsătorie în copie, cu menţiunea conform cu originalul, datat şi semnat – dacă este cazul;

5. Adeverinţă de student – dacă este cazul.

De asemnea, trebuie completate următoarele documente de înscriere:

6. Formular individual de înregistrare în grupul ţintă, în original şi semnat (anexa1)

7. Cerere de solicitare a serviciilor de înscriere în grupul ţintă, în original şi semnat (anexa 2)

8. Declaraţie de evitare a dublei finanţări în original şi semnat (anexa 3)

9. Declaraţie de prelucrare date persoanale, în original şi semnat. (anexa 4).

B. Documentele privind cererea propriu-zisă de finanţare, respectiv:

10. Planul de afaceri, în original şi semnat (anexa 5)

11. Curriculum vitae în original şi semnat (anexa 6 – model recomandat in formatul EuroPass; poate fi şi orice alt format care urmeaza structura indicata in Europass.)

12. Opţional - anexe constând în oferte pentru bunurile care se intenţioneaza a se achiziţiona în cadrul proiectului, studii de piaţă care să demonstreze utilitatea produsului / serviciului, orice alt document care să ajute la o mai buna justificare a metodologiei de implementar

Originalul şi o copie a dosarului de finanţare, împreună cu formatul electronic se depun la secretariatul OTP Consulting Romania într-un plic închis. Pe plic se va menţiona: ANTREPRENOR. Intervalul orar de depunere este 9.30-17.30, de luni până vineri.

Adresa: Bucureşti, Sectorul 2, Bd. Dacia nr. 83, etaj 1

Tel: (+4) 021-300.02.34; Fax: (+4) 021-314.26.67.

Proiectele pot fi depuse personal de către solicitant, sau de un reprezentant, înaintea datei limită de depunere a proiectelor, respectiv 29 mai 2015, orele 12.00 şi vor fi înregistrate cu număr de înregistrare.

Dosarele pot fi transmise de asemenea şi prin curier sau poştă, pe aceeaşi adresă, cu precizarea că pachetul trebuie să parvină la OTP Consulting înainte de data limită de depunere a cererilor de finanţare.

Transmiterea oricăror întrebări cu privire la organizarea concursului de idei se va putea face în format electronic, la adresa startup@otpbank.ro până la data de 28 mai 2015.

Citiţi varianta completă a PROCEDURII de ORGANIZARE a CONCURSULUI

În urma publicării unei noi Instrucţiuni din partea Autorităţii de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 s-a elaborat un CORRIGENDUM la Procedura de organizare a concursului de idei de afaceri, care poate fi accesat aici - Corrigendum 1

Descărcaţi ANEXELE aici:

Anexa 1 – Formular inregistrare

Anexa 2 – Cerere inscriere

Anexa 3 – Declaratie dubla finantare

Anexa 4 – Declaratie prelucrare date

Anexa 5 – Plan de afaceri

Anexa 5A – Bugest investitie

Anexa 5B – Proiectii financiare

Anexa 6 – CV Europass

Anexa 7 – Lista coduri CAEN

Anexa 8 – Grila de verificare conformitate

Anexa 9 – Grila de evaluare

Anexa A – Ghid conditii generale POSDRU_2014

Anexa B – Ghid conditii specifice POSDRU CPP 176

Anexa C – Ghid ajutor de minimis pentru antreprenori


Articole Recente

Etichete personalizate, cadouri pictate sau aplicaţii pentru mobil – câteva dintre afacerile unor tineri români, finanţate prin pr
citeste mai mult
Masă rotundă de antreprenoriat feminin, Craiova, 29 octombrie
citeste mai mult
Seminar tematic “Networking pentru Start-up-ul tau”
citeste mai mult
Parteneri