Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Idei de afaceri de succes şi dezvoltarea
antreprenoriatului în regiunile
Bucureşti-IlfoV şi Sud-Vest Oltenia

Intrebari Frecvente

I.       Inscrierea şi participarea la concursul de idei de afaceri

 


1. Care sunt principalele modificari privind procedura de organizare a concursului de idei de afaceri, publicate sub forma unui Corrigendum, ca urmare a Instructiunii  108/2015  a  Ministerului  Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007-2013 (AM POS DRU), din data de 18 mai 2015?

În urma publicării Instructiunii  108/2015  a  Ministerului  Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007-2013 (AM POS DRU) s-a elaborat primul Corrigendum la Procedura de organizare a concursului de idei de afaceri.

Principalele noutăţi aduse procedurii: 

Dimensiunea maximă a ajutorului financiar nerambursabil scade de la 44.125 RON la 41.918,75 RON, solicitanţii trebuind să contribuie cu un aport propriu de minim 5% (2.206,25 RON).

Sunt mici modificări în lista codurilor CAEN eligibile, lista finală fiind în Anexa 1 a Corrigendumului.

Lucrătorul (angajatul) din întreprinderea nou înfiinţată trebuie să fie tânăr absolvent al unei institutii de învăţământ secundar sau terţiar până in 2014 inclusiv, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani la momentul angajării în întreprinderea nou înfiinţată .

Se introduce mai multă flexibilitate în eligibilitatea cheltuielilor, astfel experienţa lucrătorilor (angajaţilor) nu trebuie corelată cu experienţa, şi nu mai există plafoane pentru cheltuieli de tip FEDR, cu menţiunea că totuşi trebuie acordat o prioritate cheltuielilor pe reurse umane şi nu  achiziţiilor de active fixe.

S-au introdus prevederile din Instrucţiunea nr. 108 al AM POS DRU referitor la conţinutul acordurilor de finanţare, anularea acestora şi corecţiile financiare în cazul nerespectării prevederilor contractuale.

Corrigendum poate fi accesat din pagina de Regulament.

2. Cine se poate înscrie la concursul de idei de afaceri?

Persoanele fizice, care au domiciliul/reşedinţa în regiunile de implementare, respectiv în judeţele: Ilfov, Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti. Dovada apartenenţei la grupul ţintă eligibil se va face prin furnizarea unei copii a actului de identitate.

3. Care sunt domeniile pentru care se poate iniţia activitatea independentă?

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi nou înfiinţate de către persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 25 de ani, care doresc să iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în unul din domeniile: turism şi ecoturism; textile şi pielărie; lemn şi mobilă; industrii creative; industria auto şi componente; tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; sănătate şi produse farmaceutice; energie şi management de mediu; bioeconomie (silvicultura, agricultură - Atenţie! Nu se vor acorda ajutoare în domeniul agriculturii pentru producţia primară de produse agricole), biofarmaceutică şi biotehnologii; procesarea alimentelor şi a băuturilor.

4. Pentru a participa la concursul de idei de afaceri, este necesar să mă înscriu şi la cursurile de formare antreprenorială? 

Înscrierea în concursul de idei de afaceri nu este condiţionată de participarea la cursurile de formare antreprenorială. Competiţia de idei de afaceri este deschisă publicului larg, nu doar persoanelor din grupul ţintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului in cadrul proiectului nostru “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de succes si dezvoltarea antreprenoriatului in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia”. 

5. Când se desfăşoară concursul? 

Concursul începe pe 11 mai şi se încheie pe 29 mai. 

6. Unde se depune dosarul de înscriere în concurs? 

Dosarul completat cu toate actele se depune la sediul OTP Consulting (Bvd. Dacia, nr, 83, sector 2, intersecţia Bvd. Dacia cu Str. Aurel Vlaicu) de luni până vineri, în intervalul orar 9.30-17.30 

7. Ce acte cuprinde dosarul de participare la concurs?

Aceste este linkul la care puteţi descărca actele de completat: http://www.otpantreprenor.ro/index.php?p=concurs&t=regulament 

8. Unde putem citi Regulamentul concursului?

Acesta este linkul la care puteţi afla regulile de participare la concurs: http://www.otpantreprenor.ro/index.php?p=concurs&t=regulament

9. Sunt eligibil/ă să mă înscriu la concurs dacă am mai primit finanţare europeană prin POSDRU?

NU 

10. Sunt eligibil/ă să particip la concursul de idei de afaceri dacă am mai participat la alte cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului finanţate de POSDRU?

NU

 

II. Formarea grupului ţintă şi participarea la cursurile de formare antreprenorială

 

1. Se mai pot face înscrieri pentru formarea grupului ţintă?

Da. Scrieţi un mail pe adresa antreprenor@upb.ro şi lăsaţi-vă acolo datele de contact. Partenerii noştri de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti vă vor contacta.

2. Care sunt actele necesare înscrierii în grupul ţintă?

1. Actul de identitate în copie, cu menţiunea conform cu originalul, semnat;
2. Actele de studii şi de calificare în copie, cu menţiunea conform cu originalul şi semnate;
3. Certificat de naştere în copie, cu menţiunea conform cu originalul şi semnat;
4. Certificat de căsătorie în copie, cu menţiunea conform cu originalul şi semnat;
5. Adeverinţă de student – unde este cazul
6. Extras de cont pentru codul IBAN de la banca unde aveţi emis cardul (se eliberează pe loc de la bancă pe baza CNP-ului). Acest document va trebui să-l aduceţi în momentul în care începeţi programul de formare profesională.

De asemenea, aveţi de completat următoarele documente de înscriere:

 

3. Unde se depune dosarul complet de înscriere?

Dosarul complet este depus la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr 313, Sector 6, Corp CA (Facultatea IMST), sala CA111, persoana de contact: Baciu Florin, Expert Coordonator proiect, conform următorului interval orar: luni-joi, 9.30 – 19.00, vineri: 9.30-16.00

4. Care este dead-line-ul pentru înscriere în grupul ţintă?

Principiul de înscriere în grupul ţintă este: Primul venit, primul înscris.

5. Este vârsta un criteriu obligatoriu?

Nu. Oricine cu vârsta peste 18 ani poate depune un proiect.


Articole Recente

Etichete personalizate, cadouri pictate sau aplicaţii pentru mobil – câteva dintre afacerile unor tineri români, finanţate prin pr
citeste mai mult
Masă rotundă de antreprenoriat feminin, Craiova, 29 octombrie
citeste mai mult
Seminar tematic “Networking pentru Start-up-ul tau”
citeste mai mult
Parteneri